• info@ahanstar.com
  • تماس با ما: 021-66319060
  • تهران ، بازار آهن ، شاد آباد

لوله های بدون درز

با توجه به اینکه تولید لوله های بدون درز در ایران اعم از سرویس ترش و شیرین محدود است ، نیاز کارفرمایان به منابع خارجی بیش از پیش به چشم می خورد ،آهن استار با توجه به روابط گسترده با بهترین سازندگان و تامین کنندگان خارجی اقدام به تامین و واردات انواع لوله های بدون درز در سایز ها و ضخامت های مختلف مطابق با استاندارهای مورد نیاز کار فرمایان می نماید . همچنین در جهت تسریع و با توجه به نیازهای کارفرمایان میتوانداز بزرگترین انبارهای جهانی در کمترین زمان انواع لوله های مرد نیاز را تامین کند .