• info@ahanstar.com
  • تماس با ما: 021-66319060
  • تهران ، بازار آهن ، شاد آباد

تیرآهن هاش

تیر آهن بال پهن، تیر آهن بال باریک ، تیر آهن بال متوسط و از نظر وزنی نیز به چند دسته تقسیم میشوند:

تیر آهن معمولی IPE، تیر آهن سبک HEA,تیر آهن سنگین HEB, و تیر آهن عریضI می باشد و در کشورهایی مانند اسپانیا،اوکراین و در سالهای اخیر نیز در ایران تولید میشود واز سایز ۱۰۰ الی ۵۰۰ به طول ۱۲ متر تولید می شود